Mistä aloitan?

Järjestelyt

Surun keskelläkin on ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi. Aloita hautajaisjärjestelyt ottamalla yhteyttä hautaustoimistoomme esimerkiksi soittamalla: p. 044 983 7203.

Hoidamme tarvittaessa lähes kaikki hautaamiseen liittyvät käytännön järjestelyt, kuten hautapaikan varaus, siunauspaikan ja -ajankohdan sopiminen, muistotilaisuudesta sopiminen sekä kuolinilmoituksen ja kiitosilmoituksen laadinta lehteen.

Järjestämme yhdessä Teidän kanssanne mm. seuraavat asiat:

  • arkun tai uurnan valinta
  • vainajan kuljetukseen liittyvät järjestelyt
  • siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden suunnittelu
  • kukkakoristelut
  • kuolinilmoitukset
  • kivityöt ja muistomerkin tilaus

Hautausluvan hankkiminen

Hautauslupa, kuolinsyytutkimus ja kuolintodistus

  • Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa välittömästi henkilön kuoltua. On kuitenkin otettava huomioon ja tarkistettava mahdollisen kuolinsyyntutkimuksen ajankohta. Hautausluvan kirjoittaa joko läheistänne hoitanut lääkäri, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautausluvan kirjoittaa tutkimukset tehnyt lääkäri.
  • Hautauslupa tulee toimittaa hautauksesta huolehtivalle seurakunnalle, krematoriolle, hautausmaalle tai hautaustoimistoon, joka huolehtii luvan eteenpäin. Hautauslupa annetaan usein hautaustoimistolle vainajaa luovutettaessa.
  • Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa. Esimerkiksi pankissa asioidessa tarvitaan virkatodistus, jonka saa vainajan seurakunnan rekisteristä tai kotipaikkakunnan maistraatista.

Tieto kuolemasta

Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne. Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Lääkärin kirjoittamaa kuolintodistusta ei tässä yhteydessä tarvita. Hoitolaitos toimittaa virkateitse kuolintodistuksen väestörekisteriviranomaisille.

Lisätietoa: Vainajan omaiselle ja läheiselle – THL.fi

Seuraava